Sterilitet kod žena

Uzroci steriliteta žene mogu da budu endokrini, psihički i genitalni.

Kod endokrinih poremećaja može da postoji slabije razvijena materica(hipoplazija), amenoreja(izostanak menstruacije), odsustvo ovulacije ili nedovoljno pripremljena sluzokoža materice za prijem oplođene jajne ćelije.

Neprolaznost jajovoda je najčešći uzrok steriliteta (40-50%). Posledica je različitih zapaljenja (klamidija, gonokok, tuberkuloza…).Često se to dešava posle nasilnog prekida trudnoće, pri čemu je posebno rizičan prekid prve trudnoće. Nekada je to posledica intrauterinih kontraceprivnih uložaka.

Slabija funkcija jajnika, koja ima za posledicu izostanak ovulacije, se sreće u 15 do 20% slučajeva. To može biti uzrok steriliteta i kod žena koje imaju naizgled uredne menstruacije. Zato se i kod njih vrše testovi ovulacije.

 

Please follow and like us: