Lider plus Požarevac

http://www.sattelevizija.com

LIDER PLUS VAŠ PARTNER U OSIGURANJU

Agencija “LIDER PLUS” osnovana je 2007. godine. U Požarevcu. Od prvog dana osnivanja bavi se poslovima zastupanja i poredovanja u osiguranju.Zadatak i cilj agencije je da klijente spoji sa štedno-osiguravajućim kućama i ponudi im programe shodno potrebama klijenata i njihovim mogućnostima.
Obaveza agencije je da zastupa klijenta za slučaj nastanka osiguranog slučaja kao i finansijsko savetovanje svojih klijenata i svojih zaposlenih.Zastupnici u agenciji su ljudi koji su uvek spremni da Vam u  Vašim domovima ili u prostorijama agencije daju informacije u vezi programa koje nude eminentne osiguravajuće kuće.

Ove godine Lider Plus slavi svoj značajni jubilej , a Ivan Štofhanj , direktor agencije nam je izmedju ostalog I istakao najvažniju misiju agencije i predstojeći dogadjaj.

Preko agencije “LIDER PLUS” možete ugovoriti programe životnog osiguranja i to: osiguravanje dece – za školovanje, osiguranje imovine, osiguranje vozila, kolektivno osiguranje radnika, osiguranje preduzetnika, dopunsko zdravstveno osiguranje, osiguranje od profesionalne odgovornosti,  osiguranje domaćinstva, putno i zdravstveno osiguranje.

Životno osiguranje, fantastičan finansijski proizvod, jedno je od najatraktivnijih ulaganja u svetu danas. U sebi sadrži dva vrlo bitna i za život svakog pojedinca značajna elementa: štednju i sigurnost. Štedeći na vreme u ranijim godinama čovek sebi obezbeđuje bezbrižnije kasnije godina života. Ulaganje u životno osiguranje pruža osećaj nezavisnosti i sigurnosti, kako za pojedinca tako i za čitavu porodicu.

Izbor životnog osiguranja odluka je mudrih i odgovornih ljudi! Postoji više vrsta životnih osiguranja, ali kako ćete znati koje Vama najviše odgovara?  U saradnji sa našim timom mi ćemo Vam poslati ponudu koja odgovara upravo Vašim željama i Vašim mogućnostima!

Mislite unapred i spremno dočekajte svaku životnu situaciju!  Učinimo nešto dobro za sebe dok smo zdravi, dok imamo hiljadu želja! Mi vidimo dalje I delujemo odmah! LIDER PLUS

Please follow and like us: