Android telefoni javljaju vašu lokaciju i bez GPS-a

Kompanija sve priznala.
Od početka ove godine mobilni telefoni sa Guglovim operacionim ssistemom Android, aktivno prate lokaciju svojih korisnika čak i kada su u njihovim postavkama isključene lokacijske usluge. Do ovog otkrića došla je ekipa portala „Quartz“, a Gugl+ je njihove nalaze potvrdio.

Kako nas, dakle, Gugl prati? Kada u postavkama isključimo usluge lociranja, one se odnose samo na korištenje GPS lociranja, ali u telefonima postoji dovoljno drugih tehnologija koje se mogu iskoristiti za razne svrhe, pa tako i za praćenje lokacije. Gugle, naime, putem signala s baznih stanica može triangulacijom da dobije više-manje tačno mesto na kojem se pojedini uređaj nalazi. A da stvar bude bolja (ili gora, zavisi kako se uzme), oni ovu mogućnost koriste kako bi locirali svoje korisnike bez njihovog znanja.

Mobilni NIKAD ne bi trebalo da vam bude priključen na Wi-Fi u toku NOĆI! Ovo je RAZLOG!

Mobilni telefon
Foto: Profimedia
Praćenje lokacije korisnika obavlja se čak i kada na mobilnom telefonu nisu uključene nikakve aplikacije, pa i onda kada je iz njega izvađena SIM kartica. Ovakav način praćenja Gugle koristi unutar sistema koji je zadužen za slanje „puš“ notifikacija na mobilne u zavisnosti od njihove lokacije.

Nakon što su ih s „Quartza“ razotkrili, iz Gugla su poručili da će preduzeti korake kako bi se do kraja mjeseca prekinulo s ovakvim načinom praćenja korisnika, koje se inkognito sprovodi već 11 meseci. Radilo se, kažu iz Gugla, o testiranju opcije koja je trebala da dovede do brže isporuke poruka. Podaci o lokaciji korisnika dobijeni na ovaj način nisu korišteni ni za šta, već su odmah po primanju bili brisani. Kako su time mislili da poboljšaju način dostave poruka do korisnika, nisu pojasnili.

Please follow and like us: